Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2020

poolun
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
poolun
8359 328f 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
poolun
Dla mnie Nowy Rok zaczyna się dzisiaj. Zawsze czułem, że 1 marca jest o wiele ważniejszy niż 1 stycznia. Niedługo wszystko zacznie się odradzać, wracać do życia, to jest prawdziwy początek nadziei.
— Mezame
Reposted fromMezame Mezame viafoodforsoul foodforsoul
poolun
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
poolun
2272 f585 420
Reposted frominto-black into-black viafoodforsoul foodforsoul
poolun
Wiem, że dotarłeś na skraj załamania.
Ale błagam, wytrzymaj jeszcze chwile.
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
poolun
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna "Panna Nikt"
Reposted fromtomowa tomowa viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 29 2020

poolun
5141 c982 420
Reposted fromTugasafado Tugasafado viaoxygenium oxygenium
poolun
8557 277f 420
Reposted fromrol rol viafoodforsoul foodforsoul
poolun
2192 c90c 420
Twój Vincent.
9550 8cf3 420

veganloveforall:

Beautiful <3

Reposted fromwrajt wrajt viafoodforsoul foodforsoul
poolun
0622 44ab 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
Szczerość nie zawsze popłaca na początku znajomości w tym sensie, by zapewniła jej trwanie, popłaca natomiast, jeśli chcemy się przekonać, czy warto, by trwała.
— Elaine N. Aron
Reposted frommaybeyou maybeyou viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
poolun
8322 435c 420
Reposted fromfeegloo feegloo vialexxie lexxie
2516 970a 420
Reposted frominadvertida inadvertida vialexxie lexxie
poolun
Bardzo cię kocham, ale nigdy nie będę jedną z tych kobiet, które tylko ładnie wyglądają, uwieszone na ramieniu męża. Albo stoją w kuchni przy zlewie. Życie człowieka musi coś znaczyć. Więcej niż gotowanie, sprzątanie i dzieci. W życiu musi być coś więcej. Nie umrę zmywając filiżanki. Mówię serio.
— Margaret Thatcher
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
7521 45d2 420
Reposted fromolalaa olalaa viaparradisee parradisee

February 22 2020

poolun
3472 931d 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl