Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

poolun
poolun
3893 8ceb 420
Reposted fromxawery xawery viamefir mefir
poolun
8731 39ad 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
poolun
i kolejny kolażyk, tym razem z podpisem.
poolun
9759 7c8b 420
Reposted frompiehus piehus viaoxygenium oxygenium
poolun
8559 0866 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoxygenium oxygenium
poolun
7335 7ba1 420
Reposted fromfiurka fiurka viaoxygenium oxygenium
poolun
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
5329 50cb 420
Reposted fromzciach zciach viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
poolun
5049 9ee3 420
Reposted fromGodislove Godislove viaszydera szydera
poolun
2574 04f2 420
Americans
Reposted fromKateAuditore KateAuditore viaszydera szydera
poolun
1175 dbdb 420
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
poolun
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
poolun
5886 3272 420
Reposted fromxanth xanth viawishyouwerehere wishyouwerehere
poolun
2494 b0c4 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
poolun
5552 fd4a 420
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
poolun
7943 77bc 420
Reposted frompani-na-m pani-na-m viaoxygenium oxygenium
poolun
8724 7667 420
Reposted froms3 s3 viapffft pffft
poolun
Kiedy się kończy dzieciństwo? Gdy masz sześć, siedem lat? Dziesięć? Gdy pierwszy raz wychodzisz sam z domu? Gdy choćby przez chwilę jesteś zdany tylko na siebie?
— Tomasz Michniewicz | Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl