Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

3279 db3f 420

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

Reposted fromshia-suprise shia-suprise viabamboocha bamboocha
poolun
5245 66a4 420
Reposted fromtfu tfu viamiimi miimi
poolun
9798 e5a1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaczajnikq czajnikq
poolun
8330 81c0 420
Reposted fromM74Funky M74Funky viamiimi miimi
poolun
0917 b134 420
Reposted fromLane Lane viaczajnikq czajnikq
poolun
Musisz postępować tak, by odnosił wrażenie, że to on jest panem sytuacji. Daj mu się ścigać, lecz sama nigdy go nie goń. W sytuacjach kiedy możesz zrobić krok w jego stronę, lub uciec, zawsze uciekaj, lecz nigdy tak, by nie mógł Cię złapać.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamiimi miimi
poolun
5253 fd3a 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamiimi miimi

September 23 2018

poolun
poolun
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
poolun
Trzeba mieć coś do kochania.
— Penelope Douglas
poolun
0849 da33 420
Reposted frombluuu bluuu viasleepingsickness sleepingsickness
poolun
7356 5d7e 420
po studiach chcę być doktorem Gerardem
poolun
3741 e1d7 420
poolun
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
poolun
7716 4cf2 420
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaoxygenium oxygenium
poolun
7849 e68a 420
Reposted fromdaelmo daelmo viaoxygenium oxygenium
poolun
6717 4dd9 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium
4114 1c8a 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszydera szydera
6123 cce2 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
9228 fd98 420
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...