Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

9228 fd98 420
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
poolun
Kiedy ktoś mówi, że cię kocha, nigdy nie odpowiadaj: "Nieprawda".
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
poolun
3131 7eff 420
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaszydera szydera
poolun
3873 0537 420
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
poolun
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
poolun
poolun
6646 bed3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
poolun
Jak to się dzieje, że niektórzy nigdy nie klną? W zdaniach jest tyle przerw, gdzie po prostu musi się wstawić "kurwa". Powiem wam, że najbardziej to mi imponują prezenterzy wiadomości. Gdybym to ja czytał, to by brzmiało mniej więcej: "I, kurwa, skierowali samolot, chuje wyjebane, prosto w World Trade, kurwa, Center". Bo czy, będąc człowiekiem, w ogóle da się inaczej?
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
5185 7881
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera
poolun
8908 fc4a 420
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viaszydera szydera
poolun

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaostatni ostatni
poolun
Zawsze można poznać ładną dziewczynę po tym, jak chodzi. Ładna dziewczyna kroczy, jakby do niej należał cały świat.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
poolun
3093 afea 420
Reposted frompeache peache viaszydera szydera
poolun
8119 5ec5
Reposted fromdiebitchess diebitchess viaszydera szydera
poolun
8571 779e 420
Reposted fromnazarena nazarena viaszydera szydera
poolun
8485 36a1 420
Reposted frombromba bromba viaawakened awakened
poolun
poolun
1441 b949 420
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...