Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2020

poolun
6833 bec9 420
Reposted fromtfu tfu viaoxygenium oxygenium
poolun
3461 9e36 420
Reposted frommalice malice viairbjarbirb irbjarbirb

June 25 2020

poolun
8014 4df6 420
Reposted fromgrobson grobson viaoxygenium oxygenium
poolun
2246 3da7 420
Reposted fromTamahl Tamahl viaoxygenium oxygenium
6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viaoxygenium oxygenium
poolun
2438 cc19 420
Plakaciary przeciwko przemocy.  Szkoda, że trzeba robić kampanie o rzeczach oczywistych. Ale skoro trzeba - warto robić to tak dobrze. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaeazyi eazyi
poolun
Z biegiem czasu najbardziej docenia się małe rzeczy. Codzienność, truskawki w czerwcu, huśtawkę na tarasie, działający piekarnik, wyjazd jesienią nad polskie morze, pomalowane paznokcie, wygodne buty, czas na herbatę, kupioną spódnicę w kwiaty, każdy nowy liść i pąk w ogrodzie, rodziców obok, dobry serial, chrapanie psa, bliskość lasu i drzew, deszczowe dni i to, że wciąż jesteśmy razem. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viathesmajl thesmajl

June 21 2020

poolun
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

June 20 2020

8889 b7e9 420

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial vialexxie lexxie

June 13 2020

poolun
Związek to ciągła negocjacja granic i bliskości. Na ile ma być blisko, na ile partner jest wiarygodny, na ile możemy się różnić, co ma być wspólne, a co odrębne. Jeśli nie ma negocjacji, a zamiast tego jest marzenie o doskonałej jedności - kryzysy, których unikamy, skumulują się w jeden potężny.
— Paweł Droździak "Blisko, nie za blisko"
Reposted frommaybeyou maybeyou viapyotrus pyotrus
poolun
1706 8ce3 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapyotrus pyotrus
poolun
9529 ef83
Reposted fromGIFer GIFer viapyotrus pyotrus
poolun
7961 ea02 420
Reposted fromsoftboi softboi viaoneeyed oneeyed
poolun
2079 0c25 420
Reposted fromyolo28 yolo28 vianokturnal nokturnal
poolun
5338 864b 420
Reposted froms3 s3 vianokturnal nokturnal
poolun
Jesteś dorosła, ukochaj pokrzywdzoną, małą dziewczynkę w sobie.
Niektórzy nie potrafią dać nam miłości, nie potrafią nawet dać jej sami sobie.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal

June 12 2020

poolun
8800 cdd6 420
Reposted frompiro piro vianothingiseverything nothingiseverything
poolun
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
poolun
8578 8a07 420
poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...