Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2020

poolun
9848 a5e5 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaeazyi eazyi
poolun
5016 bd0c 420
Reposted frompiehus piehus viatimetobegin timetobegin
poolun
Reposted frompffft pffft
poolun
8040 344d 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapffft pffft
poolun
8142 3c4a 420
Policyjna
Reposted fromdobry dobry viapffft pffft
poolun
Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu - jakbym jechała złym pociągiem.
— Tove Jansson
Reposted frompeasorela peasorela viaawakened awakened
poolun
5044 3311 420
Reposted fromhrafn hrafn viaawakened awakened
poolun
poolun
0166 23f1 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viaawakened awakened
poolun
0976 7704 420
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viaawakened awakened
poolun
1298 7d62 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
poolun
5388 d51e 420
Reposted fromxanth xanth viaszydera szydera
poolun
8495 9a4f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
poolun
poolun
- Nie martw się o mnie. - Uśmiecha się zapłakany. - Nawet jeżeli jutro miałbym przestać oddychać nie zmieniłbym ani jednej sekundy.
— Trzy kroki od siebie
poolun
0226 62a9 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
poolun
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaostatni ostatni

January 25 2020

poolun
6350 f330 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatimetobegin timetobegin
poolun
3290 9d13 420
Reposted fromikhakima ikhakima viamefir mefir
8873 43b9 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl