Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

poolun
8481 464c 420
Reposted fromFluffyou Fluffyou viainmybetterworld inmybetterworld
4101 36d7 420

adulthoodisokay:

baebees:

i have not seen this meme in so long im loving it

one of the reasons i love tumblr is that occasionally classic memes like this show up on my dashboard

Reposted frommythicgeek mythicgeek viakomplikacja komplikacja
poolun
poolun
poolun
3691 4661 420
Reposted fromSilentRule SilentRule viakomplikacja komplikacja
poolun
4678 abd1 420
Takie rzeczy we Wrocławiu
Reposted fromSilentRule SilentRule viakomplikacja komplikacja
poolun
5312 1a88
Reposted fromregcord regcord viabarszczowa barszczowa
poolun
2772 664c 420
which is ....???
Reposted fromrubinek rubinek viaZoonk11 Zoonk11
poolun
5168 8ff2
Reposted fromSilentRule SilentRule viaLuukka Luukka
poolun
8864 1077 420
Reposted fromjahmaican jahmaican viaLuukka Luukka
poolun
6930 bd04 420
Reposted froms3 s3 viaLuukka Luukka
poolun
3879 9a9c 420
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaZoonk11 Zoonk11
poolun
Żeby współczuć , trzeba być samemu słabym i znać cierpienie; trzeba upaść, przewrócić się, trzeba umieć płakać.
— O. Tokarczuk
poolun
8063 e249 420
Reposted fromowca owca viajamaicanbeat jamaicanbeat
poolun

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie viaparrtyzant parrtyzant
poolun
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
poolun
2568 bf6f 420
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat
poolun
2459 9025 420
yes
Reposted from4777727772 4777727772 viajamaicanbeat jamaicanbeat
poolun
poolun
9169 3409 420
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl