Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2020

poolun
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
poolun

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy,
zrób to raz, dwa, trzy.

— Agnieszka Osiecka
poolun
Reposted fromtfu tfu vialadymartini ladymartini
poolun
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa vianyaako nyaako
poolun
Dawno temu nauczyłam się, że powstrzymywanie łez jest mniej bolesne niż płacz.
— „Pan Romantyczny” Leisa Rayven
poolun
6069 43b7 420
Reposted fromstroschek stroschek viabladzik bladzik
poolun
6950 afb8 420
via @cynicznyromantyzm
poolun
0219 0e2e 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

March 29 2020

poolun
7164 657a 420
Reposted fromstroschek stroschek vianoisetales noisetales
poolun
Dobrzy ludzie nie robią innym bałaganu we łbie. Jeśli ktoś mącił Ci w głowie i postanowił Cię zostawić, to pozwól mu odejść. To tak jakby śmieci same się wyniosły...
— Oczami mężczyzny
Reposted fromzoou zoou viapchamtensyf pchamtensyf
poolun
3684 e9ea 420
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viapchamtensyf pchamtensyf
poolun
9245 37e3 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou
poolun
9875 ac1d 420
Reposted fromdancios dancios
poolun
0077 ed56 420
Reposted fromdancios dancios
poolun
0524 af58 420
Reposted fromdancios dancios
poolun
0635 ea25 420
Reposted fromdippi dippi
poolun
3349 6d3b 420
Reposted fromdancios dancios
poolun
Nie żałuj umarłych, Harry, żałuj żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
poolun
Przekładałam nasz pocałunek na później, bo nie chciałam nas skrzywdzić potem jak prawdopodobnie miałam wyjechać. Niestety czar prysł i pocałowaliśmy się wtedy, tej pamiętaj nocy tak naturalnie, jednocześnie. Jakby dokładnie wiedzieliśmy, że to będzie nasza ostatnia wspólna noc. I niestety była ostatnia.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl