Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

poolun
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viafoodforsoul foodforsoul
poolun
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viafoodforsoul foodforsoul
poolun
poolun
poolun
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
poolun
poolun
9274 01b6 420
Reposted frommisza misza viaszydera szydera
poolun
7048 5581 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
poolun
4049 2642 420
Horace and Pete
Reposted fromPoranny Poranny vialexxie lexxie
poolun
3641 0ca0 420
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
poolun

Jak często znajduje się kogoś, czyje usta idealnie pasują do twoich? Powiem wam jak często – tylko raz w życiu. Na świecie jest wielu miłych ludzi, w których można się zakochać. Ale jest tylko jedna osoba, której usta idealnie pasują do twoich.

~ Tony Parsons

Reposted fromjedendzien jedendzien vialexxie lexxie
poolun
6374 cb3a 420
Reposted fromfungi fungi viapanmrok panmrok
poolun
0260 6c11 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanmrok panmrok
poolun

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
poolun
9974 e51a 420
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana
poolun
4429 ccc0 420
"Things went fucktangular"
Reposted fromfilo86 filo86 viazapachsiana zapachsiana
poolun
2301 cbe5 420
tak wielu już nie ma
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viazapachsiana zapachsiana
poolun
I treat myself like I would my daughter. I brush her hair, wash her laundry, tuck her in goodnight. Most importantly, I feed her. I do not punish her. I do not berate her, leave tears staining her face. I do not leave her alone. I know she deserves more.
I know I deserve more.
— Michelle K., I Know I Deserve More.
Reposted fromhwaiting hwaiting viazapachsiana zapachsiana
poolun

June 21 2019

poolun
7913 db65 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaTokyoMEWS TokyoMEWS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl