Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

poolun
poolun
6277 3447 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
poolun
Życie każdego człowieka warte jest uwagi.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted fromzf zf
poolun
Na szczycie zawsze znajdzie się miejsce.
— Daniel Webster
Reposted fromavooid avooid
poolun
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
— Tony Robbins
Reposted fromavooid avooid
poolun
poolun
Słyszę tylko teksty “Możesz mi ufać w pełni” a ja nie potrafię nawet w nowiu.
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa
poolun
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
poolun
Reposted frommrrru mrrru viakatastrofo katastrofo
1373 519d 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viastrzepy strzepy
poolun
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
poolun
0871 589f
Reposted fromGIFer GIFer viastrzepy strzepy
poolun
Reposted fromfungi fungi viastrzepy strzepy
poolun
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianiskowo niskowo
poolun
7480 b23c 420
Reposted fromrazemosobno razemosobno viastrzepy strzepy
poolun
8315 e58c 420
Reposted fromnoone97 noone97 vianiskowo niskowo
poolun

"Z treningiem jest jak ze związkiem. To, że osiągnąłeś już bardzo dobre efekty nie oznacza, że możesz przestać się starać. Bo gdy przestaniesz się starać efekty znikną."


— Akop Szostak
Reposted fromthesmajl thesmajl
poolun
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viairbjarbirb irbjarbirb
poolun
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viairbjarbirb irbjarbirb
poolun

nadzieja to najgorsze skurwysyństwo jakie wyszło z puszki Pandory
— Stephen King
Reposted fromaskman askman viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl