Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

poolun
3155 6d24 420
Reposted fromNekoii Nekoii viapkz451 pkz451
poolun
- Opisz siebie w trzech słowach.
- Jestem buntownikiem.
Reposted fromscorpix scorpix viapkz451 pkz451
poolun
Tak rozpaczliwie resztą sił, krwawiącym sercem wołam Cię.
— Mateusz Ziółko - W Płomieniach
Reposted frompamietajmnie pamietajmnie viapkz451 pkz451
poolun
6969 fbcb 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaLusia Lusia
poolun
3561 3240 420
Reposted fromNemours Nemours viawakemeupx wakemeupx
poolun
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet viapkz451 pkz451
poolun
7576 2f64
Reposted fromszatatan szatatan viapkz451 pkz451
poolun
9881 1b0e 420
Reposted frommamadynia84 mamadynia84 viaadaaa93 adaaa93
poolun
5050 7375 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
poolun
5036 b978 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
poolun
5003 5650 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
poolun
poolun
2983 201d 420
A wczoraj był tak zwany dzień mężczyzny. Miejcie zawsze dobry gust, panowie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahappykokeshi happykokeshi
poolun
Żeby powiedzieć "przepraszam", to trzeba mieć największe jaja.
poolun
Miłość to obecność.
— znalezione
poolun
Jeszcze Cię kocham. Próbowałam przestać, ale zabić miłość jest trudniej niż człowieka. Wystarczy jedno uderzenie żeby umrzeć, a miłość zdycha latami, męczy się, boli.
— Wiera Szkolnikowa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapkz451 pkz451
poolun
poolun
2143 7373 420
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaMartwa13 Martwa13
poolun
3623 e89c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
0416 0183 420
Reposted fromicontradictmyself icontradictmyself viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl