Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

poolun
Granice przebiegają tam, gdzie jest wyznaczymy. Nie ma prawideł, które by określały, gdzie powinny się znajdować. Granice się negocjuje. Nie czekaj aż inni powiedzą ci, dokąd sięga twoje terytorium.
— avooid.soup.
Reposted fromavooid avooid viaMsChocolate MsChocolate
1666 5ee8 420

instructor144:

That’s how you do it right there. Spank, then rub. Rinse and repeat until she’s begging for her feeding.

Reposted fromamatore amatore viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
poolun
5585 f5ea
poolun
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretro-girl retro-girl
poolun
3909 4058 420
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte via050996 050996
poolun
5154 9f8d 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
poolun
3576 788b 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaalexfreak50 alexfreak50
poolun
2160 e36e 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
poolun
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viahavingdreams havingdreams
poolun
5600 d417 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
poolun
6533 0b18 420
Reposted fromursa-major ursa-major via050996 050996
poolun
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
poolun
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie. Patrzysz na kogoś, uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś, myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”. Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek. Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom, imiona dla dzieci. 
A później co? 
Pijesz.
Reposted fromnatory natory viapozakontrola pozakontrola
poolun
2222 855a 420
poolun
0262 b7f9 420
Reposted fromkarahippie karahippie vianikotyna nikotyna
poolun
8595 38e0 420
Reposted fromumorusana umorusana vianikotyna nikotyna
poolun
poolun
Chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok - "Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych"
poolun
Tak, seks jest radością. Pod warunkiem, że kochamy się tak, jak tego pragniemy, z tym z kim chcemy. Każda z nas ma w sobie wspaniałą kochankę. A życie jest zbyt krótkie, by nie kochać seksu.
— Ciemna strona kobiety
Reposted fromforgivness forgivness viaetraga etraga
poolun
Pytasz, jak będę cię kochał, więc ci powiem, że na pewno głośno. Tak, żebyś wyraźnie poczuła na ciele każdą literę - od K, poprzez O, C, H, A aż do M. Dopiero później, tuż przed snem, będę kochał cię delikatnie i półgłosem, by, jak zaśniesz, kochać cię nie do powiedzenia.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaetraga etraga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl