Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

poolun
9261 b6ce 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodforsoul foodforsoul
poolun
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
poolun
poolun
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
poolun
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaszydera szydera
poolun
5860 d4f4 420
Reposted fromoblivious oblivious viaszydera szydera
poolun
8239 2942 420
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viaszydera szydera
9572 8247 420
poolun
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera
9413 cf6b 420
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
poolun
6213 7682 420
Reposted fromintotheblack intotheblack viaszydera szydera
poolun
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viaszydera szydera
poolun
1412 fd88 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
poolun
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
poolun
1141 39f4 420
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaszydera szydera
poolun
1694 3c63 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
poolun
1715 3afc 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
poolun
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
poolun
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viaszydera szydera
poolun
0032 3683 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl