Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

poolun
3138 748e 420
Reposted fromgainaxing gainaxing viaszydera szydera
poolun
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
poolun
9002 e788 420
Reposted fromchudazupa chudazupa vialexxie lexxie
poolun
2725 8b7a 420
poolun
4653 4d43 420
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior vialexxie lexxie
poolun
5887 ba46 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
poolun
7404 7ff0 420
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaszydera szydera
poolun
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
poolun
Reposted fromkrzysk krzysk viaszydera szydera
poolun
8174 1510 420
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaszydera szydera
poolun
Uczucia w stosunku do ludzi są inne. Zawsze po trochu ulegają zmianom, dopasowując się do partnera. Uczucia chwieją się, wahają, wzrastają, znikają, są negowane, ranione. Nie można tego świadomie kontrolować.
— Haruki Murakami, "Tańcz, tańcz, tańcz"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaszydera szydera
poolun
1345 208c 420
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
poolun
2047 158d 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viapffft pffft
poolun
Przyczyną tej niemocy był lęk przed odtrąceniem, przed odruchem niechęci na widok mojej osoby, przed upokarzającym poczuciem odrzucenia - że ją męczę lub drażnię, że jestem dla niej zawadą; i było to tak silne, że wolałem nic nie mieć, ale za to gwarancję, że nie poniosę klęski, niż narażać się na nią, choćbym miał odnieść zwycięstwo.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
poolun
Wszystko da się załatwić. To tylko kwestia woli; w najgorszym razie: czasu.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
poolun
1572 b071
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
poolun
1579 1dc5 420
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
poolun
Nie opowiada się niczego tylko dla siebie. Zawsze jest jeszcze ktoś drugi.
— Margaret Atwood – Opowieść podręcznej
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
poolun
Nie wszystko zawsze będzie iść po mojej myśli i nie wszystko skończy się happy endem. Prawdziwe życie czasami jest gówniane i musimy jakoś sobie z nim radzić.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
poolun
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl