Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

poolun
9020 091e 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viagronsaker gronsaker
9887 b85f 420
Reposted fromamatore amatore viagronsaker gronsaker
poolun
poolun
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
poolun
9700 9278 420
Reposted frompiepszoty piepszoty vialip lip
poolun
– Masz czasem uczucie, że nic Ci się nie zdarzy? – Tak. I nic się nie zdarza, co z tego?
— The Sopranos (S01E08)
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty
poolun
poolun
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
poolun

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
poolun
Przez ludzi których nie widzimy dziś,
przez słowa których nie powinno być,
przez grzechy których nie możemy zmyć...

— Białas & Lanek ft. Quebonafide - Ganges
Reposted fromSalute Salute viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
poolun
Całym swoim jestestwem mówiła "nie" temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
poolun
Reposted fromFlau Flau viaBalladyna Balladyna
poolun
0888 0fd2 420
Reposted frommachinae machinae viaDagarhen Dagarhen
poolun
9479 6eaf
:D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDagarhen Dagarhen
poolun
Reposted fromlugola lugola viagumisiowelove gumisiowelove
poolun
8169 d018 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapanmrok panmrok
poolun
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
poolun
7491 8983 420
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl