Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

poolun
8509 7563 420
Reposted frompiehus piehus viaidontlikeu idontlikeu
poolun
Domyśliłem się, że chodzi o obecność. Że tak się człowiek przyzwyczaja od przedszkolnych lat, przez szkolne, licealne i studenckie, że codziennie ktoś sprawdza jego obecność. Wywołuje z listy i domaga się potwierdzenia: "Jestem". Przez te wszystkie lata ktoś jest zawsze zainteresowany tym, byśmy byli. Najpierw być musimy, potem powinniśmy - niezmiennie figurujemy jednak na listach obecności. Aż wreszcie z ostatnim dniem studiów ten przywilej się kończy: odtąd nikt już naszej obecności sprawdzać nigdy nie będzie, odtąd jesteśmy światu obojętni, możemy sobie być lub nie być. Pracodawcy nie interesuje nasza obecność, tylko efektywność (...)
— Wojciech Kuczok – Gnój
poolun
poolun
8228 e2e5 420
Reposted frompierdolony pierdolony viaLuukka Luukka
poolun
7875 909c 420
Reposted frompiehus piehus
poolun
7964 6074 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
poolun
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viablackmoth7 blackmoth7
poolun

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
poolun
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
poolun
3010 2bc2 420
Reposted fromrenirene renirene viazyta zyta
poolun
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viazyta zyta
poolun
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta
poolun
3850 67c6 420
Reposted fromniewychowana niewychowana vialexxie lexxie
poolun
5884 c30a 420
Reposted fromMtsen Mtsen vialexxie lexxie
poolun
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
poolun
1392 e9ee 420
Reposted fromnyaako nyaako viazapachsiana zapachsiana

November 30 2019

poolun
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianergo nergo
poolun

"- Na czym ta intymność polega?

- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok."

Cezary Kosiński

Reposted fromUndomiel Undomiel viaelinela elinela
poolun
To jest jeden z powodów, dla których ludzie zasypiają. Zasypiają, żeby oddalić się od tego, co ich denerwuje.
— Daniel Keyes “Człowiek o 24 twarzach”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianergo nergo
3746 44ea 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl