Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

poolun
3088 e8b9 420
yolo, pani Yolu
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viawrafag wrafag
poolun
poolun
poolun
1132 8ad6 420
poolun
7232 d67c 420
she will be loved
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viahysterie hysterie
poolun
6643 745a 420
już nie musisz mówić każdemu, że studiujesz prawo - rower zrobi to za Ciebie...
Reposted fromtfu tfu viahysterie hysterie
poolun
7719 1850 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoutofmyhead outofmyhead
poolun
7533 64d4 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahysterie hysterie
poolun
9276 08f8 420
Reposted frompimpus pimpus vianiskowo niskowo
poolun
5956 490f 420
Reposted fromzciach zciach viaoutofmyhead outofmyhead
poolun
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Miłość i inne nieszczęścia"
Reposted fromlovvie lovvie vianiskowo niskowo
poolun
8856 ec6c 420
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
poolun
9851 6dbd 420
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viahysterie hysterie
poolun
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarawruapart rawruapart
poolun
poolun
3403 71ae 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaworthit worthit
poolun
2602 9e97 420
Reposted fromvaka vaka viacolorfulvillain colorfulvillain
poolun
6219 dc42 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl