Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

poolun
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viafoodforsoul foodforsoul
poolun
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viafoodforsoul foodforsoul
poolun
4480 96ea 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
poolun
8675 1139 420
Reposted fromzciach zciach viaszydera szydera
poolun
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaszydera szydera
poolun
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
poolun
3289 3784 420
Reposted fromDoopamina Doopamina viaszydera szydera
poolun
4822 c646 420
Reposted fromtichga tichga viaszydera szydera
poolun
8875 3e4a 420
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viaszydera szydera
poolun
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaszydera szydera
poolun
7702 d8e5 420
Reposted frommsofall msofall viaszydera szydera
poolun
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viaszydera szydera
poolun
4889 87c8 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera

October 18 2019

poolun
chora strona dla chorych pojebów
poolun
3403 f822 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
poolun
8666 97b3
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
poolun
9390 60df 420
Reposted fromonlyman onlyman viaawakened awakened
poolun
Wrażliwość wymaga więcej niż cokolwiek innego w życiu. Trzeba być gotowym na absolutnie każde uczucie, a wrażliwość to najostrzejszy nóż, najdłuższy maraton, najwyższa góra.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
poolun
- Jak to możliwe, że wszystko przy tobie wydaje się lepsze?
- Po prostu nie lubię, jak jesteś smutna.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
poolun
4774 aceb 420
Reposted frompiehus piehus viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl