Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

poolun
5008 f119 420
Reposted frompffft pffft
poolun
4809 18b1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
poolun
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
poolun
8782 a738 420
Reposted frompollyanna pollyanna viaszydera szydera
poolun
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
poolun
5179 d508 420

Wiem, że Cię to boli (...)  Niezależnie od tego co było.

Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
poolun
poolun
2391 f7a6 420
Reposted fromdailylife dailylife viaszydera szydera
poolun
3123 aa2e 420
Reposted fromskonam skonam viaszydera szydera
1406 9be4 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
poolun
2367 909f 420
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viaszydera szydera
poolun
1413 df01 420
Reposted fromsandy1918 sandy1918 viaszydera szydera
poolun
1144 a1b0 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialexxie lexxie

July 21 2017

poolun
6781 5678 420
Reposted fromxalchemic xalchemic
poolun
7665 32f6 420
Reposted fromxalchemic xalchemic
poolun
2655 d5c8 420
Reposted fromxalchemic xalchemic
poolun
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic
poolun
You just want attention 
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention 
I knew from the start
You're just making sure 
I'm never gettin' over you
— Charlie Puth "Attention"
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl