Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2016

1836 7e9c 420
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
1698 8597 420
Może to dobrze robi człowiekowi, jeśli od czasu do czasu upadnie. Byle tylko nie potłukł się na kawałki.
— John Maxwell Coetzee – Hańba
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
7523 09bb 420
Reposted fromPICCHU PICCHU viaszydera szydera
8133 8976 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
4226 c88e 420
Reposted fromnenya nenya viaschizofreniczna schizofreniczna
Bo czasami, żeby pocieszyć, nie trzeba wiele mówić. Wystarczy tylko przyjść. Wystarczy być.
— Roma Ligocka
9795 5d9e 420
Reposted fromgorky gorky vialexxie lexxie
3927 b5ac 420
i tak źle.
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
2400 526e 420
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
Reposted fromilovemovies ilovemovies viaszydera szydera
6052 fded 420
Reposted fromiblameyou iblameyou vialexxie lexxie
6456 8fe3 420
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Reposted frompjoter pjoter viapffft pffft
Reposted frompjoter pjoter viapffft pffft
3690 9626
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
6815 5b31 420
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
I jednak czas leczy- przede wszystkim z iluzji. Z wyobrażeń. Czas, a może i to, co widzi się z daleka.  Bo z perspektywy widać bardziej. Z oddali lepiej widać swoje błędy, ale i dobre wybory. I można z ulgą powiedzieć sobie, że dobrze się stało, że nie poniosły emocje, chwile, ułudy stworzone w głowie. Historie wymyślane przed snem, które nie miały się prawa zdarzyć.  I właśnie z czasem, gdy jestem daleko, mogę sobie powiedzieć, że tak, cieszę się, że nie wyszło. Że nie miałem wówczas odwagi, nie miałem śmiałości, wyszedłem na tchórza. Cieszę się, nawet nie wiesz jak bardzo, cieszę się, że wtedy nie przyszedłem. Cieszę się, że wtedy nie wysiadłem z samochodu, gdy zobaczyłem jak zaczynasz z kimś innym układać sobie życie. Cieszę się i to nie dlatego, że moje życie z kimś innym jest niczym bajka. Wcale nie dlatego, że naprawdę znalazłem ostateczny spokój.  Cieszę się dlatego, bo wiem, że to wszystko było iluzją. I wiem, rozumiem już, jaka jesteś. Że to wszystko co stało się wcześniej nie było przypadkiem. Wszystkie twoje trucizny wsączane w cudze serca to nie przypadek, to nie wypadkowa historii i zwykłych ludzkich błędów. Cieszę się, że ja wyplątałem się z twoich ramion, które pewnie potrafiłby dusić mnie jak bluszcz, bo jednak, zrozumiałem, że ja w życiu chcę czegoś czystego. Czegoś jasnego i dobrego. Tego potrzebuje moja ciemność, mój własny mrok.  Wymyśliłem nas, wymyśliłem wówczas naszą miłość. Wymyśliłem ciebie, którą naprawdę kochałem. A gdy widzę, jak kolejny raz łamiesz cudze serce, osoby którą kocham, gdy widzę jak robisz to stale, metodycznie, prawie niezauważalnie i już mi się tamta historia i moja iluzoryczna miłość brzydzi. Dobrze, że uciekłem.  Zastanawiam się, czy i jej uda się uciec. O to modlę się w pustych, zimnych kościołach do Boga, w którego tak naprawdę nie wierzę. Słabość do iluzji zawsze mi zostanie. Ale już nie do ciebie. Już nie. 
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl