Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

poolun
8006 9a2c 420
poolun
5214 695c 420

Bob z Ritą Marley
Reposted fromEmisja Emisja viaimradioactive imradioactive
poolun
4189 7db7 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun
3001 3afd 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaimradioactive imradioactive
poolun
1667 6082 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
6403 ade6 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viaimradioactive imradioactive
poolun
4784 87f8 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun
4564 20f6 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
poolun
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaimradioactive imradioactive
poolun
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaimradioactive imradioactive
6237 9735 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun
2712 691b 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimradioactive imradioactive
poolun
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
poolun
7102 7aa6 420
Reposted fromcorvax corvax viaimradioactive imradioactive
poolun
5414 d926 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
poolun
2300 2e89 420
Reposted fromimradioactive imradioactive
8168 1eec 420
Reposted fromtisiphone tisiphone viajasmyn jasmyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl