Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

poolun
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
8345 e8cd 420
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
poolun
poolun
4243 36d4 420
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
4632 7b49 420

volcainist:

retweet

poolun
9843 cc11 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
poolun
0098 c8c7 420
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
poolun
2293 054b 420
Reposted fromnikotyna nikotyna viairmelin irmelin

what, from the bottom of my heart, the fuck

Reposted frombaekyeol baekyeol viairmelin irmelin
poolun
2836 17ad 420
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
poolun
0583 e6b3 420
Reposted fromtraampek traampek viairmelin irmelin
poolun
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin
poolun
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
1163 40ee 420
Reposted fromdrozdzi drozdzi viairmelin irmelin
poolun
4044 15c2 420
Reposted frommoochava moochava viairmelin irmelin
5522 715a 420

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

poolun
0098 c8c7 420
Reposted fromrol rol viahope24 hope24
poolun

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.

poolun
0845 fed6 420
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
poolun
6938 0a22 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl