Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

poolun
poolun
1141 39f4 420
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaszydera szydera
poolun
1694 3c63 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
poolun
Me serce bije i tak na przekór dniom, gdy ciągle czuję Twój gniew nade mną
— Kasia Kowalska "Spowiedź"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
poolun
7415 e567 420
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viaszydera szydera
poolun
2690 e8a4 420
Reposted fromxanth xanth viaszydera szydera
poolun
2881 d6b7 420
Reposted fromsoSad soSad viaszydera szydera
poolun
1754 7737 420
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
poolun
Nigdy nie płacz przez kogoś, kto nie zapłacze przez Ciebie.
— Gemma Burges – Miłość i chaos w Nowym Jorku
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
poolun
1581 bf48 420
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata vialexxie lexxie
poolun
7577 f251 420
What If (2013)
1914 1901 420
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass vialexxie lexxie
poolun
2900 3583 420
Świat według Mrożka. Dziś mija czwarta rocznica jego śmierci.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
poolun
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
poolun
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
poolun
2986 6d5b 420
rys. Sławomir Mrożek
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
poolun
5523 361b 420
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
poolun
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaoxygenium oxygenium
poolun
3439 0922 420
Reposted fromrisky risky viaprzemeksic przemeksic
poolun
Mimo wszystkich sporów i złych chwil, zostaniesz Tą, którą najbardziej kocham.
— Marek Hłasko
Reposted fromyourtitle yourtitle vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl